« Ves enrere

PUBLICACIÓ DECRET 94/2016.-

PUBLICACIÓ DECRET 94/2016.-

S' HA PUBLICAT EN EL DOCV DE 26 DE JULIOL DE 2016 EL DECRET 94/2016, DE 22 DE JULIOL, DEL CONSELL, PEL QUAL ES REGULEN LES CENTRES VALENCIANS EN L'EXTERIOR DE LA COMUNITAT VALENCIANA.

En el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana de 26 de juliol de 2016 s'ha publicat el Decret 94/2016, de 22 de juliol, del Consell, pel qual es regulen els centres valencians en l'exterior de la Comunitat Valenciana. Este text substituïx i deroga el Decret 53/2008, de 18 d'abril, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament de desplegament de la llei 11/2007, de 20 de març, de la Generalitat, de comunitats de Valencians en l'Exterior, llei també derogada.

El decret regula el procediment de reconeixement de nous centres valencians en l'exterior, el Registre de Centres Valencians en l’Exterior, el Consell de centres valencians en l'exterior i el Congrés de comunitats valencianes en l'exterior.

Les disposicions transitòries establixen que el mandat de les persones que actualment ostenten les vocalies en representació dels centres valencians en l'exterior en el Consell de CEVEX finalitzarà en la data de constitució del nou Consell regulat en el títol IV del decret. A més, els centres valencians en l'exterior que a la data d'entrada en vigor d'este decret (27 de juliol de 2016), ja estiguen reconeguts i registrats com a tals, no serà necessari que renoven ni el seu reconeixement ni la seua inscripció en el nou Registre de Centres Valencians en l'’Exterior.